• a4
 • a2
 • a1
 • a19
 • a16
 • a5
 • a18
 • a17
 • remeza
 • a8
 • a7
 • a12
 • a15
 • a13
 • a14
 • a11
 • a20
 • a21
 • a24
 • a10
 • a23
 • a9
 • a22
 • a24
Şirkət haqqında
2001-ci ildə təsis edilən İNTER-TEXNİKA şirkəti Azərbaycanda İnşaat sahəsində fəaliyyət göstərən, tikinti və eyni zamanda sənaye və kənd təsərrüfatında istifadə olunan texnika, maşın və avadanlıqların uğurlu təchizatçısı kimi tanınıb.
Şirkətin məqsədi – müştərilərimizin ehtiyacları olan geniş çeşidli, öndə gedən dünya istehsalçılarından maşın və avadanlıqlarla təmin etməkdir.
İNTERTEXNİKA şirkəti tikinti texnikası sahəsində 40-dan çox, bir sıra Avropa, Rusiya, Belarus və Çin məhsul istehsalçı şirkətlərinin Azərbaycanda tərəfdaşıdır .
 
О компании 
Компания INTER-TECHNICS (ИНТЕР-ТЕХНИКА) создана в 2001 году и известна на рынке Азербайджана как успешный поставщик техники, машин и оборудования для строительных компаний, промышленности и сельского хозяйства.
Цель компании–максимально удовлетворить потребности наших клиентов и предоставить широкий выбор машин и оборудования от ведущих производителей мира.
Компания INTER-TECHNICS –партнер в Азербайджане ряда ведущих европейских, российских, белорусских и китайских производителей широко известной продукции в сфере строительной техники (более 40 заводов).
 
About company
INTER-TECHNICS company was founded in 2001 and known at Azerbaijan market as successful supplier of technical equipment and machines for construction companies, industry and agriculture.
The purpose of the company, to meet the needs of our customers and provide a wide range of machinery and equipment from leading manufacturers in the world.
INTER-TECHNICS  is a partner in Azerbaijan of a number of leading European, Russian, Belarusian and Chinese manufacturers of well-known products in the field of construction equipment (more than 40 plants).
 
 
logo